FloratopĀ®

Chemie is veel, alles is chemie!

Welkom Bij Floratop

Bentoniet

Bentoniet is een grondverbeteraar bij uitstek.
Het is in staat veel water vast te houden en daardoor de waterhuishouding in pot en zandgronden drastisch te verbeteren.

Micro-organismen en plantwortels worden zo beter beschermd tegen uitdroging en voedingstoffen tegen uitspoeling.In aquatisch milieu is het in staat kleine deeltjes te doen neerslaan en zodanig het water glashelder te maken.

Bentoniet is een 100% natuurlijke kleisoort in een droge, zeer fijne poedervorm.

Toepassingen

Het nut van bentoniet bij het boren en in de civiele techniek, zoals de tunnelbouw, komt door zijn unieke reologische eigenschappen. Water met een relatief kleine suspensie van bentoniet vormt een visceus materiaal.

Bentonietsuspensies zijn meestal ook thixotroop, hoewel zeldzame gevallen van rheopectisch gedrag ook voorkomen. Bij voldoende hoge concentraties (>~60 gram bentoniet per liter suspensie) krijgt de suspensie kenmerken van een gel (een vloeistof waarvoor een minimale kracht nodig is om ze te doen bewegen). Hierdoor is bentoniet een veelgebruikte component van boorvloeistof.

Verontreinigde locaties kunnen met een diepwand van bentoniet geïsoleerd worden.

Bentoniet is verder de kleisoort die gebruikt wordt om wijnen te klaren, waardoor onder andere eiwitten neerslaan.

Bentoniet wordt ook gebruikt in de landbouw om zandgronden te verbeteren. 1kg bentoniet kan 10 kg water vasthouden. Door bentoniet toe te voegen aan de grond wordt de vochthuishouding verbeterd en spoelen er minder voedingstoffen uit.

Etymologie

De klei werd genoemd naar zijn eerste vindplaats, Fort Benton in Wyoming in de Verenigde Staten. In de praktijk wordt ook wel de benaming "zwelklei" gebruikt. De naam vollersaarde komt van het gebruik, in vroeger eeuwen van, bij het vollen van wollen stoffen.

(Bron: Wikipedia )